Theorie Applicatietraining “Verkeersveiligheid” CCV D1 en D2

Deze applicatietraining wordt aangemerkt als een theorietraining. Om het CCV D1 en D2 certificaat geldig te houden heeft het CCV als stelregel dat u 3 applicatiedagen moet volgen in periode van 5 jaar. Van deze dagen moeten er minimaal 2 dagen praktijktraining gevolgd worden. De derde dag mag volstaan met een  theorie applicatiedag.

 

De applicatie dag theorie die wij u bieden bestaat uit theoretische en praktische onderwerpen om het vakmanschap van directiechauffeur te optimaliseren en onderhouden. De theorie Verkeersveiligheid is een training waarin de veiligheidscultuur wordt vergroot. De belangrijkste doelen zijn het voorkomen en beperken van incidenten en met alle daaruit voortkomende gevolgen. Deze training is geschikt voor alle CCV D1 en D2 directie chauffeurs.

 

Waarin is deze training onderscheidend?

Het onderscheidende karakter van deze training is dat Secu Drive Training in hun trainingen altijd uitgaat van een te bereiken doelstelling. Deze doelstelling is gebaseerd op de uitgangspunten om het kennis en vaardigheidsniveau te actualiseren en naar een hoger niveau te brengen. Dit om een zo groot mogelijk effectief rendement te realiseren op de gedane investering voor deze dag.

Naast het bewust worden van zaken die te maken hebben met het voertuig en de bediening daarvan, wordt er ook gekeken naar hoe u de veiligheid van uw VIP kunt waarborgen.

Wat doet u op dit moment als uw Vip eerste hulp nodig heeft? Beschikt u over de kennis om er te allen tijde voor uw Vip te zijn? Hoe borgt u de veiligheid van uw Vip? Deze onderwerpen komen allen aan bod in deze training.

 

Telt mee voor de verplichte applicatiedagen CCV D1 en CCV D2:

De training telt mee voor de verplichte applicatiedagen voor het CCV D1 en CCV D2 certificaat of als onderhoud en verbetering van de bestaande vaardigheden als directiechauffeur of Vip chauffeur. Naast de registratie van de applicatiedagen bij het CCV ontvangt de deelnemer een EHBO en chauffeurspas die laat zien dat hij heeft geïnvesteerd in het actualiseren en verbreden van zijn kennis en zijn vaardigheden op het gebied van Verkeersveiligheid. Opdrachtgevers vinden het immers heel belangrijk dat hun chauffeurs zich blijven ontwikkelen.   

Inhoud van de training:

In deze applicatietraining wordt aandacht besteed aan de meest actuele ontwikkelingen die voor de uitoefening van het beroep van directiechauffeur en Vip chauffeur relevant zijn. Naast optionele actuele onderwerpen zijn er onderwerpen die altijd worden behandeld. In de ochtend worden de volgende theoretische en praktijk modules behandeld:

 • Feiten en oorzaken van verkeersongevallen 
 • Veilig werken met ADAS systemen 
 • Juiste zit- en stuurhouding
 • Hoe blijft u als directiechauffeur fit en gezond?
 • Sociale vaardigheden van de directiechauffeur
 • In- en uitstapprocedure passagier

In het middagdeel worden de onderstaande praktijk modules behandeld:

 • Hoe om te gaan met persoonlijke veiligheid
 • Hoe borg ik de veiligheid van de VIP
 • Eerste hulp verlenen (EHBO en reanimatie)
 • Voertuig verplaatsen naar veilige locatie
 • Veilige afwikkeling van het andere verkeer

Bijzonderheden van de training:

Deze theorie applicatietraining wordt verzorgd door erkende instructeurs en uitgevoerd op werkdagen en zaterdagen op diverse locaties van Secu Drive Training in Nederland.

 

Aan het einde van de dag ontvangt u bij positief resultaat een bewijs van deelname, het EHBO certificaat en een chauffeurspas.