ECE D3 / Onopvallend Veilig Rijden III

De ECE D3 / Onopvallend Veilig Rijden III opleiding is gericht op chauffeurs die hun vaardigheden nog verder willen ontwikkelen. Dit kan omdat de opdrachtgever van de directiechauffeur dit als eis stelt. Ook wordt door personen die actief zijn in de beveiligingssector, bijv. Persoonsbeveiligers en Close Protection Officers, het D3 niveau gebruikt als uitgangspunt om hun vaardigheden als chauffeur aan te tonen. 

In deze training zal het niveau van de deelnemer in alle mogelijke omstandigheden op een uitzonderlijk hoog niveau van bekwaamheden moeten zijn om de risico's en de veiligheid van de VIP te kunnen borgen. 

Doelstelling van de training:

De in de voorafgaande CCV D1 en CCV D2 trainingen opgedane kennis en ervaring worden aangescherpt tot op het hoogste niveau. Van de deelnemer wordt verwacht dat de technieken en de vaardigheden die zijn ontwikkeld, in de praktijk toepast als zijnde "een tweede natuur". Hij handelt dus vanuit het "onbewust bekwame". Naast het nog verder ontwikkelen van de bestaande vaardigheden is een essentieel onderdeel van de training, dat de deelnemer, onder alle omstandigheden het voertuig kan beheersen en tijdig op een passende wijze kan omgaan met (mogelijke) dreigingen of afwijkende situaties. 

 

Inhoud van de training:

  • Het voertuig onder alle denkbare omstandigheden optimaal kunnen beheersen. 
  • Het representatieve karakter van zijn functie onder alle omstandigheden beheersen en kunnen toepassen.
  • Vroegtijdig risicovolle situaties herkennen en het preventief handelen op deze situaties.
  • Een professionele beroepshouding en specialistische kennis op het gebied van security en persoonlijke veiligheid risico's.
  • Herkennen en gebruiken van weg- en infrastructuurconstructies. 
  • Beveiligingsrijtechnieken eventueel ook uit te voeren met een observatie of back-up auto.
  • Op een veilige- en onopvallende wijze met hogere snelheden en in een constante beweging deelnemen aan het verkeer.
  • Inzicht krijgen in persoonlijke veiligheids- en agressierisico's van de opdrachtgever en het hierin begeleiden en/of uitvoeren.

Een deel van de training zal worden uitgevoerd in het buitenland.

 

Duur en locatie van de training ECE D3 / Onopvallend Veilig Rijden III:

Aan de training wordt deelgenomen door 2 cursisten per voertuig. De training duurt 5 dagen waarvan 1 examendag. De training start en eindigt vanaf de locatie van Secu Drive Training in Dronten.

 

Examen ECE D3 

Het examen wordt afgenomen door een onafhankelijk gespecialiseerd examen bureau wat voldoet aan de gestelde eisen voor het afnemen van examens en gecertificeerd is door de TüV. 

Bijzonderheden:

Na afronding van de training ontvangt de deelnemer een uitgebreide rapportage, een certificaat van deelname en een chauffeurspas. Als het examen met goed gevolg is afgelegd ontvangt de deelnemer ook het bijbehorende certificaat van de examenorganisatie. De trainingsdagen kunnen als applicatiedagen voor het CCV D1 en CCV D2 certificaat aangemeld worden.