Directiechauffeur CCV-D2 / Onopvallend Veilig Rijden II

Het behalen van het CCV D1 certificaat heeft u een mooi resultaat bereikt. Voor velen zal dit naar meer smaken om de volgende stap te maken naar de Onopvallend Veilig Rijden / CCV D2 opleiding. Dit is de volgende logische stap naar een hoger niveau als VIP/Directiechauffeur. Net als de CCV D1 opleiding wordt deze opleiding ook door het CCV geëxamineerd.

Taken en verantwoordelijkheden:

Door een sterk veranderde maatschappij waarin veiligheid steeds minder vanzelfsprekend is en er ook hoge verwachtingen worden gesteld aan de kennis en de kunde van een chauffeur is het van groot belang dat de directiechauffeur zijn vaardigheden blijft onderhouden en verder blijft ontwikkelen.

Wat wordt er behandeld in de opleiding?

In de opleiding CCV D2 / Onopvallend Veilig Rijden II komen alle onderdelen uit de CCV D1 opleiding opnieuw aan de orde. Deze onderdelen zullen wel op een hoger niveau getraind worden. De aangeleerde vaardigheden zullen niet alleen meer geautomatiseerd uitgevoerd moeten worden, maar ook bij wisselende en hogere snelheden. 

De CCV D2 opleiding wordt verder uitgebreid met de onderwerpen:

 • Rijden met hogere snelheden
 • Inhaaltechnieken
 • Functioneel gebruiken versnellingen
 • Bochtentechniek
 • Ideale lijnen 
 • Uitvoering bijzondere manoeuvres 
 • Besluitvaardig en adequaat handelen 
 • Multitasking tijdens het rijden 
 • Beveiligingstactiek
 • Toepassen beveiligingstechnisch rijden 
 • Opstellen van een routeplan en uitvoering
 • Uitvoeren van veilheidsprocedures

Het doel van de opleiding is:

In de CCV D2 opleiding wordt u geleerd om op een hoog niveau besluitvaardig aan het verkeer deel te nemen en een offensief tolerante rijstijl te tonen. Mogelijke bedreigende situaties worden door u tijdig waargenomen en u handelt adequaat om de veiligheid van uw VIP te borgen. Dit blijft u op een Veilige, Vlotte en Comfortabele wijze doen. Uw handelswijze in het verkeer zal voor de overige weggebruikers zo onopvallend mogelijk plaatsvinden. 

Het routeplan:

Een belangrijk onderdeel van de CCV D2 opleiding is het maken van een routeplan. Het routeplan is een essentieel onderdeel in het voorbereiden van de uit te voeren ritten voor uw VIP. In het routeplan bepaald u de gewenste route met daarbij behorende alternatieven. Maar ook zaken als Safe Places belangrijke telefoonnummers worden in het routeplan opgenomen. Het maken en uitvoeren van een routeplan is een belangrijk onderdeel van de opleiding

Duur en locatie van de opleiding CCV D2 / Onopvallend Veilig Rijden II:

De CCV D2 opleiding duurt 4 dagen. Aansluitend is de examendag. De opleiding start en eindigt vanaf de locatie van Secu Drive Training in Dronten of op een afgesproken locatie in Nederland.