Applicatietraining Actualiteiten & Voertuigbeheersing baan (Theorie)

Deze applicatietraining wordt aangemerkt als een theorietraining. Om het CCV D1 en D2 certificaat geldig te houden mag in een periode van 5 jaar 1 dag theorie worden opgenomen. 

De applicatie dag theorie die wij aanbieden is bestaat uit het actualiseren van bestaande kennis die betrekking heeft op het vak van de directie/Vip chauffeur maar ook onderwerpen die betrekking hebben op voertuigontwikkeling, wet en regelgeving en security aangelegenheden komen aan de orde in het theoretische dagdeel. 

Daarnaast is er een dagdeel praktijk op het testcentrum van de Rijksdienst voor het Wegverkeer in Lelystad. In dit dagdeel wordt met de eigen auto van de cursist aandacht besteed aan voertuigbeheersing en het onbewust bekwaam handelen in bijzondere omstandigheden.   

Gezien de variatie in het programma is deze training ook geschikt voor de chauffeurs met een jarenlange ervaring om hun vaardigheden op het gebied van voertuigbeheersing, voertuigbediening en verkeersdeelname te actualiseren en te verbeteren.

 

Waarin is deze training onderscheidend?

Het onderscheidende karakter van deze training is dat Secu Drive Training in hun trainingen altijd uitgaat van een te bereiken doelstelling. Deze doelstelling is gebaseerd op de uitgangspunten om het kennis en vaardigheidsniveau te actualiseren en op een hoger niveau te brengen. Dit om een zo groot mogelijk effectief rendement te realiseren op de gedane investering voor deze dag.

Telt mee voor de verplichte applicatiedagen CCV D1 en CCV D2:

De training telt mee voor de verplichte applicatiedagen voor het CCV D1 en D2 certificaat of als onderhoud en verbetering van de bestaande vaardigheden als VIP/directiechauffeur. Naast de registratie bij het CCV van de applicatiedagen ontvangt de deelnemer een  rapportage met een chauffeurspas die laat zien dat hij heeft geïnvesteerd in het actualiseren en verbreden van zijn kennis en zijn vaardigheden. Opdrachtgevers vinden het immers belangrijk dat hun chauffeurs zich blijven ontwikkelen.    

Inhoud van de training:

In het theoretische dagdeel van de training wordt aandacht besteed aan de meest actuele ontwikkelingen die voor de uitoefening van het beroep van directie/Vip chauffeur relevant zijn. Naast optionele actuele onderwerpen zijn er onderwerpen die altijd worden behandeld:  

 • Taal van de Weg 
 • Actuele Wet en Regelgeving
 • Beroepscompetenties  
 • Voertuigtechniek en ontwikkeling
 • Fit & Gezond
 • Security aangelegenheden

Na het theoretische gedeelte volgt een onderdeel praktijk van 3 uur waarin de deelnemer met zijn eigen voertuig gaat trainen in een aantal onderwerpen die betrekking op de voertuigbeheersing en het handelen in bijzondere omstandigheden. Onderwerpen die worden behandeld zijn afhankelijk van de beschikbare baandelen en tijd:

 • Spiegelafstelling zit/stuurhouding 
 • Stuurmethoden 
 • Bochtentechniek 
 • Remweg / remmen op nat wegdek
 • Remmen op glad wegdek 
 • Onder en overstuur

Bijzonderheden van de training:

De training wordt uitgevoerd op het Testcentrum van de Rijksdienst voor het Wegverkeer in Lelystad. Dit terrein is speciaal geprepareerd voor het verantwoord en veilig uitvoeren van dit soort  trainingen. 

Op deze baan kan er zonder slijtage en/of het risico van schade met personenauto’s, lichte bedrijfsvoertuigen, zware bedrijfsvoertuigen en (touringcar) bussen worden getraind. De baan staat onder een constante waterlaag van 2 millimeter, de gebruikte pylonnen zijn van een zeer zachte rubbersamenstelling waardoor ze ook bij zeer lage buitentemperaturen geen schades veroorzaken. De oefenruimtes op het oefenterrein zijn zeer ruim van opzet zodat deelnemers onderling elkaar niet hinderen. Tijdens elke training zijn er veiligheidscoördinatoren van de RDW aanwezig om de veiligheid verder te borgen. 

Deze training kan worden uitgevoerd op werkdagen en op zaterdagen. Bij uitvoering op zaterdagen is een toeslag van toepassing. 

Na afloop van de training ontvangt de cursist een evaluatie, certificaat van deelname en een chauffeurspas waaruit blijkt dat hij zijn vaardigheden heeft onderhouden.

Bellen is sneller +31 854019898