Applicatietraining Actualiseren & Ontwikkelen:

De training Actualiseren & Ontwikkelen is vooral geschikt voor de cursisten die hun CCV D1 of CCV D2 certificaat hebben gehaald en deze willen onderhouden.

Maar ook voor de chauffeurs met jarenlange ervaring is deze training een uitstekende gelegenheid om de vaardigheden op het gebied van voertuigbeheersing, voertuigbediening en verkeersdeelname te actualiseren en te verbeteren.

Waarin is deze training onderscheidend?

Het onderscheidende karakter van deze training is dat Secu Drive Training in hun trainingen altijd uitgaat van een te bereiken doelstelling. Deze doelstelling is gebaseerd op de uitgangspunten om het vaardigheidsniveau te actualiseren en op een hoger niveau te brengen. Dit om een zo groot mogelijk effectief rendement te realiseren op de gedane investering voor deze dag.

Telt mee voor de verplichte applicatiedagen CCV D1 en CCV D2:

De training telt mee voor de verplichte applicatiedagen voor het CCV D1 en D2 certificaat of als onderhoud en verbetering van de bestaande vaardigheden als VIP chauffeur /directiechauffeur. Naast de registratie bij het CCV van de applicatiedagen ontvangt de deelnemer een  rapportage met een chauffeurspas die laat zien dat hij heeft geïnvesteerd in het actualiseren en verbreden van zijn kennis en zijn vaardigheden. Opdrachtgevers vinden het immers belangrijk dat hun chauffeurs zich blijven ontwikkelen.    

Inhoud van de training:

De cursisten worden getraind, in het aan het verkeer deelnemen op een onopvallend veilige wijze. De uitgangspunten hiervoor zijn dat er sprake is van besluitvaardigheid, een offensief tolerante rijstijl en er voldoende oog is voor beveiligingsaspecten. De onderwerpen die specifiek aandacht krijgen zijn:

  • Verkeersinzicht
  • Besluitvaardigheid 
  • Inhaaltechnieken
  • Bochtentechniek/ideale lijnen
  • Stuurmethoden 
  • Kijktechnieken
  • Remtechnieken
  • Offensief tolerant rijden
  • Rijden op autosnelwegen
  • Taal van de Weg 

Bijzonderheden van de training:

De training wordt uitgevoerd in Nederland op de openbare weg, zowel in de bebouwde kom, provinciale wegen en autosnelwegen. Daarnaast worden bekende business meetingpoints aangedaan. De training wordt uitgevoerd met twee cursisten. Tijdens de training wordt er veel gereden en is er voor elke cursist voldoende rijtijd om zijn vaardigheden te trainen en de gestelde doelen te bereiken. De training kan worden uitgevoerd op werkdagen en op zaterdagen.

 

Na afloop van de training ontvangt de cursist een uitgebreide evaluatie, een certificaat van deelname en een chauffeurspas waaruit blijkt dat hij zijn vaardigheden heeft onderhouden.