Specialistische Rijtrainingen;

De Specialistische Rijtrainingen zijn vooral bestemd voor de bestuurders van motorvoertuigen die hun bestaande kwaliteiten als verkeersdeelnemer verder willen ontwikkelen of perfectioneren. 

De trainingen kenmerken zich doordat er op een intensieve wijze met de cursisten gewerkt wordt aan het verbreden en verbeteren van de wijze waarop men aan het verkeer deelneemt.

Onderwerpen die uitvoerig aan de orde komen zijn: 

 • Kennis van de Wet- en Regelgeving
 • Kennis van de infrastructuur (nieuwe methoden van het aanleggen van wegen en kunstwerken)
 • Voertuigbediening
 • Voertuigbeheersing
 • Rijvaardigheden
 • Besluitvaardigheid tijdens verkeersdeelname
 • Een offensief tolerant (veilig) rijgedrag.

Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden van de deelnemer worden de hiervoor genoemde items uitgebreid met:

 • Beroepshouding en competenties 
 • Discretie en dienstbaarheid
 • Beveiligingsrijtechnieken
 • Security zaken  

Voor wie bestemd?

De Specialistische Rijtrainingen zijn bestemd voor de groep van bestuurders die hun kwaliteiten professioneel willen gaan gebruiken in hun werkzaamheden. Hierbij kunt u denken aan:

 • Vip en Directiechauffeurs 
 • ZZP chauffeursservice diensten 
 • Chauffeurs die de gecertificeerde training CCV D1 en CCV D2 en ECE D3 willen behalen 
 • Beveiligings en Securitydiensten
 • Persoonsbeveiligers
 • Geld en Waardetransporteurs 
 • Chauffeurs die ""High Value" Goederen vervoeren
 • Het besturen van een "High Performance" voertuig  

Waarom belangrijk?

Het deelnemen aan het verkeer is een risicovolle gebeurtenis. De afgelopen jaren hebben de feiten aangetoond dat het zeker geen vanzelfsprekendheid is dat je na het deelnemen aan het verkeer weer veilig thuiskomt. 

De feiten leren dat:

 • 95% van alle ongevallen is het gevolg van een menselijke handeling
 • Het aantal slachtoffers (doden en zwaar gewonden) jaarlijks stijgen
 • De omvang van het aantal ernstige ongevallen met zwaar letsel toenemen
 • De kosten die hiermee gepaard gaan sterk stijgen
 • Verzekeringspremies jaarlijks zijn gestegen en blijven stijgen

Iedereen wil aan het eind van de werkdag of na een autorit weer gezond en veilig thuiskomen bij hun dierbaren. Voor werkgevers is het belangrijk dat hun werknemers hun werk zonder schade en incidenten kunnen afronden. Een werkgever heeft immers de plicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving en voldoende adequate scholing en training. 

Voor een overzicht van onze trainingen klik dan hier!