Wij houden uw wagenpark verzekerbaar!

Het beheersen van de risico's en kosten van vervoer en transport.

Elk bedrijf of organisatie zal voor het uitvoeren van de werkzaamheden, of activiteiten, gebruik maken van de inzet van vervoersmiddelen. Of dit nu eigen vervoersmiddelen van de medewerkers zijn, uw eigen voertuigen of voertuigen die zijn geleased, de kosten en de risico's die hieraan verbonden zijn, zijn een grote kostenpost voor de onderneming /organisatie. Daarnaast is er ook sprake van een zware verantwoordelijkheid om personeel bedrijfsmatig aan het verkeer te laten deelnemen.

 

De glazen bol in het verkeer!

Weet u als verantwoordelijke van uw organisatie wat de totale kosten van de inzet van uw wagenpark en mobiliteitsbehoefte u kost? Met kosten bedoelen wij niet alleen de directe kosten die in uw administratie verantwoord zijn maar ook alle niet directe kosten die er zijn en die hierop betrekking hebben. 

Kosten die we in op dit vlak kunnen benoemen zijn; kosten van niet geclaimde schades, eigen risico's, administratiekosten, kosten aan goederen in het voertuig, kosten van verzuim, stilstand, vervangend vervoer en ook imagokosten. 

Het deelnemen aan het verkeer is, zo is gebleken, geen vanzelfsprekendheid. Is het verkeer te voorspellen? Wij denken van niet. Wel zijn er feiten over risico's die beïnvloed kunnen worden om deze risico's te beperken en te verminderen.  

De feiten over de risico's en gevolgen in het verkeer zijn: stijgend aantal verkeersdoden, sterke toename van het aantal gewonden met lichamelijk letsel, arbeidsongevallen zijn voor een groot deel het gevolg van verkeersdeelname, betrokkenheid van de mens bij het ontstaan van ongevallen, drukte op de weg, veranderde voertuigkenmerken, verandering in het gedrag van de mens. 

Al de hiervoor genoemde feiten zijn van invloed op de totale kosten van mobiliteit van uw organisatie. 

Het Risicobeheer & Preventie programma van Secu Drive Training:

Het programma Risicobeheer & Preventie van Secu Drive Training helpt organisaties om meer bewust te worden van alle risico's en kosten van de mobiliteit in de organisatie. Dit doen wij door de gehele organisatie in dit proces te betrekken om de kosten en risico's van mobiliteit inzichtelijk te krijgen met het doel om de "Veiligheidscultuur" in de organisatie te vergroten door de oorzaken van het ontstaan van incidenten en/of ongevallen te beperken en te voorkomen. Het bewust sturen op veiligheid en verantwoordelijkheid van alle betrokkenen in een organisatie zal een positieve invloed hebben op het totale schadepatroon in de organisatie en de kosten hiervan. 

Het structureel uitvoeren van een actief preventiebeleid zijn besparingen tot 40 % realiseerbaar. 

De aanpak voor het uitvoeren van een programma Risicobeheer & Preventie bestaat uit het analyseren van de mobiliteitsbehoefte en de kosten hiervan. Na de analyse adviseren we de organisatie met oplossingen en begeleiden en ondersteunen het implementeren van de oplossingen voor het voeren van structureel preventieprogramma. Het programma bestaat uit een beleidsmatig en operationeel onderdeel. Nieuwsgierig geworden? Vraag nu informatie aan met de mogelijkheden voor uw organisatie.   

Voor wie bestemd?

Het programma Risicobeheer & Preventie is beschikbaar voor iedere organisatie met meer dan 10 voertuigen. Daarnaast hebben we specifieke programma's voor organisaties met een specifiek gebruik. Hierbij maken we onderscheid in de volgende segmenten:

Taxi en WMO vervoer (lees meer)

Koeriersbedrijven en bezorgdiensten (lees meer)

Bestelauto's voor uitvoerende bedrijven (Lees meer)