De Professionele Rijtrainingen van Secu Drive Training:

Autorijden, we doen het allemaal! Het geeft ons het gevoel van vrijheid dat we kunnen gaan en staan waar we maar willen. Voor werk, vakantie, dagelijkse bezigheden, familiebezoek en noem maar op. Het behalen van het rijbewijs is dan ook voor velen een magisch moment. Wat we ons vaak niet realiseren is dat het rijbewijs de basisvaardigheid is om met een auto aan het verkeer deel te nemen en zich verder te ontwikkelen. Juist het verder ontwikkelen van vaardigheden in het verkeer blijkt geen vanzelfsprekendheid te zijn! Op zich is dit raar omdat de mens zich, door zijn werk of interesses, voortdurend aan het ontwikkelen is om vaardiger en beter te worden.  De Professionele Rijtrainingen van Secu Drive Training zijn de basis voor het bewust en veilig autorijden. 

Onveiligheid in het verkeer zorgt  steeds vaker voor  grote risico's en gevolgen zoals:

  • Financiële gevolgen voor het voertuig, de persoon en ook de maatschappij
  • Gevolgen voor de werkgever. Is vanuit oogpunt "Goed werkgeverschap" verantwoordelijk voor de gevolgen
  • Inzetbaarheid van de bestuurder (gezondheidsrisico door letsel of overbelasting)
  • Juridische gevolgen (Boete's, Ontzeggingen, Taakstraffen, Gevangenisstraffen)

Waar gaat het om?

De handelingen die wij tijdens het autorijden uitvoeren worden een gewoonte of zijn een gewoonte. De vraag die hierbij gesteld moet worden is; Hoe goed zijn we hierin eigenlijk? Omdat er na het behalen van het rijbewijs geen verplichte aanleiding is om kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen is dit een legitieme vraag? 

De op zijn zachts gezegd onacceptabele gevolgen van incidenten en ongevallen in het verkeer tonen dit jaarlijks opnieuw aan. De feiten zijn: Jaarlijkse stijging van het aantal verkeersdoden, het aantal zwaar gewonden met blijvend letsel neemt schrikarend toe, de kosten hiervan bedragen jaarlijks vele miljarden euro's (bron; Verbond van Verzekeraars, SWOV).

De wetenschap heeft ons geleerd dat het ontstaan van een incident of ongeval voor 90% een gevolg is van een enkele op een reeks van menselijke handelingen. Uit deze stelling kunnen we opmaken dat juist het bewust of onbewust handelen vanuit een aangeleerde gewoonte in het verkeer bijdraagt aan het ontstaan van incidenten. Een belangrijk gegeven wat vaak vergeten wordt tijdens het autorijden is dat "iedereen weer veilig en gezond wil thuiskomen". Dat dit geen vanzelfsprekendheid is zal inmiddels duidelijk zijn. 

Wat kunnen we hieraan doen?

Het belangrijkste doel van de Professionele Rijtrainingen is het vergroten van de verkeersveiligheid door bestuurders te trainen op het bewust deelnemen aan het verkeer. Dit doel realiseren wij door het verder ontwikkelen van bestaande vaardigheden op het gebied van voertuigbeheersing en verkeersdeelneming  en het aanleren van nieuwe vaardigheden. 

Het resultaat van de Professionele Rijtrainingen is dat er een bijdrage wordt geleverd aan een;

- Bewustere en professionelere verkeersdeelneming

- Vergroten veiligheid de bestuurder van het voertuig en de medeweggebruikers

- Voorkomen en beperken van de gevolgen van een incident of ongeval

- Beperken van de kosten die een gevolg zijn van incidenten in het verkeer

Een ander belangrijk feit is dat wanneer er zakelijk (lees; beroepsmatig) aan het verkeer wordt deelgenomen de werkgever verantwoordelijk is dat dit verantwoord en veilig gebeurd en aansprakelijk is voor de gevolgen van de schade die door een werknemer is opgelopen.   

Secu Drive Training heeft voor elke groep van verkeersdeelnemers een compleet training en coaching aanbod ontwikkeld. We maken onderscheid in de volgende segmenten:

De Zakelijke-/Leaserijder  (Bekijk ons aanbod) 

Taxi/WMO vervoer  (Bekijk ons aanbod)

Bestelauto's/Koeriersbedrijven (Bekijk ons aanbod)

De Particuliere Rijder (Bekijk ons aanbod)

Meer weten over de mogelijkheden en kosten? Bel ons 085-4019898 of vraag informatie aan: