Nieuwsupdate 26 oktober 2020 [Bron: CBR]

CBR gaat dóór met afname CCV D1 en CCV D2 examinering!

 

Daar waar er in 2019 twijfel was bij het CBR of de examinering via hen door kon blijven gaan of dat de opleiders een andere manier van examinering konden aandragen, is er veel onderzocht en overlegd door verschillende instanties.

 

Gelukkig is het CCV (onderdeel van het CBR), samen met de opleiders, Collega van Deskundigen en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zich nu terdege bewust van de grote waarde van het CCV D1 en CCV D2 examen en certificaat in de branche. Hierdoor is er nu besloten om de examinering door het CCV te continueren.

 

Dit is goed nieuws voor de directiechauffeurs, want het behaalde CCV certificaat blijft bestaan en waarde houden in de markt en tevens ook voor de taxichauffeurs, want indien het CCV D1 is behaald, dan kan de vrijstelling voor de chauffeurspas Taxi blijven bestaan!

 

Het CCV geeft aan de waarde van het CCV certificaat te willen blijven behouden. Hiervoor worden de toetsnormen van de trainingen 2x per jaar herijkt, zodat u, met het behalen van uw certificaat en het volgen van de nascholing, qua kennis en kunde voldoet aan de laatste normen.

Hierdoor bent u voor uw opdrachtgever een professionele directiechauffeur.

 

Wij adviseren u om regelmatig te blijven appliceren, zodat uw manier van rijden steeds weer aangescherpt kan worden door de instructeur. Dit maakt dat u er een kleinere kans ontstaat dat een oud – minder gewenst- patroon diep kan inslijten en blijft u scherp en helder ten opzichte van uw eigen vaardigheden en veiligheid van uw opdrachtgever, waardoor u uw eigen waarde in de markt weer vergroot en u zich kunt onderscheiden in de markt.

 

Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben? Neem gerust contact op met het team van Secu Drive Training 085-4019898.  

Wij helpen u graag verder.