Teamtraining Veilig & Fit

Code 95 (U20 Fysieke belasting)

Het wordt steeds belangrijker om op een fitte en gezonde manier inzetbaar te blijven. De huidige leeftijd van de actieve werkenden wordt steeds hoger door de vergrijzing maar ook door de verplichting om steeds langer door te blijven werken. Uiteindelijk heeft een ieder de wens om in goede gezondheid zijn werkzame leven af te sluiten  en na zijn pensioengerechtigde leeftijd actief aan de maatschappij te kunnen deelnemen. 

Om deze redenen wordt in de logistieke sector veel aandacht besteed aan de gevolgen van fysieke belasting. Uit de vele onderzoeken en rapporten blijkt jaarlijks dat een groot deel van de beroepsbevolking die na zijn 45e jaar klachten krijgt door fysieke overbelasting uiteindelijk niet meer volledig terug kan keren in het arbeids-proces. De gevolgen hiervan zijn dan ook groot voor zowel de werknemer en zijn gezin als de werkgever. 

In meer dan de helft van alle gevallen (53%) waarin werknemers uitvallen is er sprake van overbelasting van het bewegingsapparaat van de mens. Dit kan vertaald worden als het geheel van botten, spieren, pezen en bindweefsels die ons als mens laten functioneren. 

Voor de logistieke sector is voor de beroepschauffeurs in het kader van de verplichte nascholing (Code 95) hiervoor een training ontwikkeld die aandacht besteed aan het ontstaan, de oorzaken en de gevolgen van fysieke overbelasting. 

 

Ook Secu Drive Training heeft hiervoor op een geheel eigen wijze een training ontwikkeld. Dit is de "Teamtraining Veilig & Fit". 

Door de jarenlange ervaring in het trainen, coachen en begeleiden van beroepschauffeurs hebben we kunnen constateren dat de gevolgen van fysieke overbelasting niet allen consequenties heeft voor het lichamelijk functioneren van de chauffeurs maar ook een risicofactor is in de uitoefening van hun werk in het verkeer. 

Fysieke overbelasting ontstaat immers niet alleen uit verkeerde werkhoudingen en negeren van het gebruik van hulpmiddelen maar ook in belangrijke mate door de risico's van de uitoefening van het vak van chauffeur. Ook een combinatie van beiden kan tot ernstige incidenten leiden. 

"Denkt u maar eens aan een chauffeur die kampt met klachten aan zijn rechterbeen door een verkeerde werkhouding en vervolgens in het verkeer een noodstop moet maken. Het risico dat hij door de pijn klachten aan zijn been onvoldoende adequaat kan remmen met een aanrijding tot gevolg is slechts een voorbeeld uit de praktijk.

De trainingen van Secu Drive Training onderscheiden zich vooral dat ze interactief zijn en ook gericht zijn op het functioneren van de chauffeur in het verkeer. Ook in deze training hebben we een goede balans tussen theoretische en praktische onderwerpen. weten te realiseren. Hiermee voldoet de training aan de meest recente nieuwe eisen van het CCV ten aanzien van de Code 95.  Als extra voor deze training is het mogelijk om SOOB subsidie te ontvangen. 

De "Teamtraining Veilig & Fit" is opnieuw opgebouwd uit modules, en bestaat uit een algemeen deel, een praktijkdeel en een keuze uit de onderwerpen van de vrije ruimte. Welke mogelijkheden er zijn leest u in het overzicht hiernaast of in ons productblad wat u kunt downloaden.

Naast de theorieonderdelen gaan de deelnemers ook praktisch een aantal oefeningen doen waardoor de training voldoende afwisseling kent tussen theorie en praktijk. 

Ook is deze training bij uitstek geschikt om een onderdeel te zijn van een preventieproject, eventueel in samenwerking met de verzekeringsmaatschappij. 

Uitvoering van de training:

De training kan worden uitgevoerd voor 8 of 16 personen en zal in in-company worden gegeven. Tenzij anders is overeengekomen. 

Code 95 en subsidie:

De Teamtraining Veilig & Fit is gecertificeerd bij het CCV onder de code U20 en telt mee voor 7 uur theorie nascholing.  Als de opdrachtgever afdraagt aan het SOOB subsidiefonds dan kan voor deze training een beroep gedaan worden  op € 75,-- SOOB subsidie per deelnemende chauffeur (voor zover er subsidie beschikbaar is).

Chauffeurspas:

Na afloop van de training ontvangt iedere chauffeur een chauffeurspas met een vermelding van de gevolgde training. Als er meerdere trainingen al bij Secu Drive Training zijn gevolgd dan wordt de training op chauffeurspas bijgeschreven. Op deze wijze heeft hij een actueel overzicht van de door hem gevolgde trainingen.