Praktijktraining Behaviour Based Safety

CCV code W02 Rijoptimalisatie 

De training Behaviour Based Safety (BBS) is ontstaan vanuit de chemische sector. In deze sector is het van het grootste belang dat veiligheid op het hoogste niveau en dat elke vorm van het ontstaan van incidenten wordt voorkomen en beperkt. Voor de chauffeurs die werkzaam zijn in deze sector behoren veiligheid en het  voorkomen van incidenten dan ook tot een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden. 

In deze sector is het dan een gebruik dat ook de chauffeurs handelen volgens de opgestelde "Live Saving Rules" van de organisatie waarvoor men werkt of waar men laden of lossen.

De training voor de chauffeurs in deze sector is ontwikkeld is een gezamenlijk initiatief van de sector die verenigd is in de Ecta/Cefic. Hier is het initiatief ontstaan onder de naam Responsible Care om het wegtransport veiliger te maken. Voor de vrachtautochauffeurs is een richtlijn opgesteld voor een trainingsprogramma dat gebaseerd is op het principe van Behaviour Based Safety (Veiligheid door het het sturen in gedrag). Het uitgangspunt van deze richtlijn is dat door het bewust maken en coachen van een chauffeur een veiliger rijgedrag gaat ontstaan. 

Ervaringen hebben geleerd dat het coachen en trainen van chauffeurs volgens deze richtlijn succesvoller zijn in het reduceren van het aantal schades en de daaraan gekoppelde kosten en ook zorgen voor hoger veiligheidsbewustzijn in het werk. 

Inmiddels worden technieken van deze training ook in andere sectoren buiten de chemie toegepast met eveneens positieve successen  

Uitvoering van de training:

De training kan op verschillende manieren worden uitgevoerd en kunnen aangepast worden aan de wensen van de opdrachtgever. Als u meer over de mogelijkheden wilt weten neem contact met ons op of vul het informatie-formulier in. In een vrijblijvend adviesgesprek kunnen we de mogelijkheden voor uw organisatie bespreken. 

Inhoud van de training: 

De Praktijktraining Behaviour Based Safety bestaat uit een onderdeel theorie en praktijk. De onderwerpen die in de theorie en praktijk worden behandeld treft u hieronder aan:

Theoretische onderwerpen:

 • Doel van het programma
 • Veiligheid en kostenbesparing
 • Schadepreventief handelen en rijden 
 • Taal van de weg 
 • Brandstofbesparing
 • Besluitvaardigheid 
 • Beroepshouding
 • Fatique /Stress
 • Alcohol, drugs en medicijnen
 • Gedrag

Praktische onderwerpen:

 • Aanvangs en vertrek controle documenten
 • Voertuigcontrole voor, tijdens en na
 • Zekeren van de lading
 • Manoeuvreren 
 • Voertuigbeheersing/stabiliteit
 • Verkeersinzicht/kijktechnieken
 • Verkeersdeelneming
 • Voertuigbediening
 • Afleidingen (telefoon, boordcomputer)
 • Bijzondere verrichtingen 

Bijzonderheden:

 • De training kan in company worden uitgevoerd in heel Nederland
 • Telt mee voor 7 uur praktijktraining Code 95 
 • Bedrijven die SOOB subsidie afdragen kunnen een bijdrage van € 100,-- per deelnemer ontvangen voor zover er subsidie beschikbaar is
 • De opdrachtgever ontvangt een uitgebreide rapportage per cursist
 • Cursisten ontvangen een BBS chauffeurspas (Bij verschillende klanten van een opdrachtgever is het tonen van een BBS pas/certificaat verplicht).