Verplichte Nascholing voor Beroepschauffeurs Code 95.

De lidstaten van de Europeesche Unie hebben gezamenlijk bepaald dat beroepschauffeurs die actief zijn in het beroepsgoederenverkeer of personen vervoer elke 5 jaar minimaal 35 uur nascholing moeten volgen. De regeling vakbekwaamheid en nascholing voor beroepschauffeurs kent een aantal doelstellingen. Wat deze doelstellingen zijn leest u hieronder:

 • Verbeteren verkeersveiligheid en de veiligheid van de bestuurder.
 • Het verbeteren van het imago van het vak van beroepschauffeur
 • Het verbeteren van specifieke beroepskennis van de logistieke sector
 • Verdiepen en verbreden van algemene, sociale en maatschappelijke vaardigheden
 • Voorkomen van ongelijke concurrentie op kennis niveau
 • Economisch bewust rijden (brandstofbesparing)

Stijgende kosten, schades en imago

Logistiek dienstverleners en personenvervoerders kampen met jaarlijks stijgende kosten door onder andere stijgende verzekeringspremies en eigen risico's tot het onverzekerbaar worden van  de vloot. Maar ook het tekort aan deskundige medewerkers in de sector, stijgende brandstofkosten, onderhoud, banden, boete's en stilstand en de kosten van kleine incidenten zijn voor veel ondernemers een grote zorg.

Inmiddels heeft de sector steeds meer last van een imago probleem door het delen van incidenten en/of handelen van chauffeurs op Social Media. 

Enkele feiten:

 • 95% van alle ongevallen is een gevolg van menselijk handelen
 • Gebruik mobiele apparatuur in het verkeer zorgt voor substantieel meer schade dan in 2018
 • Chauffeurs worden vaker strafrechtelijk vervolgd voor hun handelen in het verkeer
 • Werkgever vaker verantwoordelijk voor zijn werknemers (goed werkgeverschap/arbobeleid en wetgeving)

De oplossingen van Secu Drive Trainingen

De beroeps rijtrainingen (Code 95) zijn volledig door het CCV gecertificeerd en tellen mee voor de  35 uur verplichte nascholing beroepschauffeur.  Wij verzorgen zowel de Praktijktrainingen (W - Trainingen) als de Theorietrainingen (U-trainingen). De trainingen die wij verzorgen onderscheiden zich specifiek op een aantal onderdelen die zowel voor de opdrachtgever als voor de deelnemers van belang zijn: 

Voor de opdrachtgever

 • Inventarisatie wensen opdrachtgever 
 • Flexibiliteit in samenstelling inhoud van de training
 • Ruimte voor eigen inbreng van de opdrachtgever 
 • Inhoud is gericht op het werk van de deelnemers
 • Verschillende trainingsvormen (groepen, individueel)
 • Gericht op bewustwording van handelen en gedrag
 • Reductie van de schadefrequentie en schadelast
 • Reductie van kosten 
 • Past in een actief schadepreventie programma
 • Flexibele uitvoering
 • Openbare weg, eigen locatie en/of oefenterrein 

Voor de deelnemers 

 • Uitdagende trainingen
 • Afwisseling tussen theorie en praktijk
 • Gebruik eigen voertuigen
 • Gericht op de praktijk van de deelnemer
 • Voldoende ruimte voor actieve deelname
 • Kennis delen in groepen met collega's 
 • Praktische tip ter verbetering vaardigheden
 • Verdiepen en verbreden van kennis 
 • Positieve beroepshouding
 • Teambuilding
 • Veiligheidsbewustzijn

Het trainen en coachen van chauffeurs moet tot doel hebben dat het bijdraagt aan de kwaliteit en professionaliteit van de beroepschauffeur en geen "verplicht nummer" gaan worden.

Zowel onze opdrachtgevers als cursisten beoordelen onze training dan ook als: "leuk, leerzaam, verfrissend en waardevol". 

Prijs van onze trainingen:

Doordat wij een zeer efficiënte organisatie hebben met een groot aantal gecertificeerde instructeurs die wij flexibel kunnen inzetten zijn wij in staat om voor zeer aantrekkelijke prijzen te werken. Meer weten over onze prijzen: