Bedrijfsinformatie Secu Drive Training:

Secu Drive Training is een allround advies- en trainingsorganisatie voor verkeersdeelnemers met de doelstelling om een bijdrage te leveren aan hun vaardigheden en de verkeersveiligheid te vergroten. Secu Drive Training is uniek in hun aanpak door een uitgebreide dienstverlening op het gebied van Risicobeheer & Preventie te combineren met een pakket van activiteiten, voor zowel organisaties als gebruikers zoals; bewustmaken, training en coaching van  verkeersdeelnemer.

Het investeren in het trainen & coachen van de deelnemers zal er specifiek op gericht zijn om een bijdrage te leveren aan een veilige en bewuste verkeersdeelname van u of uw chauffeurs. 

Onze trainingen bestaan uit een combinatie van praktijk en theorieonderwerpen waarbij onderscheid wordt gemaakt in verschillende didactische vormen::

  • De Individuele Trainingen

  • De Groepstrainingen 

  • De Hybride Trainingen 

Bij Secu Drive Training is het trainen en coachen van verkeersdeelnemers geen "moeten" maar is een uitdaging om de eigen vaardigheden tijdens verkeersdeelneming te willen verdiepen en/of te verbreden.

Ons Team:

Het succes van een geslaagde opdracht is voor een groot deel afhankelijk van de inzet van de juiste trainers en coaches. Wij beschikken over een groep van trainers en coaches die vanwege hun specialistische kennis, ervaring en achtergrond flexibel ingezet kunnen worden.

Naast de benodigde en/of verplichte bevoegdheden hebben de trainers en coaches een brede praktijkervaring in hun specifieke vakgebied. De deelnemers worden dan ook optimaal begeleid tijdens hun deelname aan een training. Dit gebeurd door het toepassen van reflectie- en intervisie-methodieken. Zowel in didactische werk-vormen als in de uitvoering van demonstraties zal de inhoud direct aansluiten op de praktische werkelijke situatie van de deelnemers.    

Achtergrond van ons team:

Medewerkers en instructeurs in het team van Secu Drive Training hebben een zeer specifiek en brede achtergronden op het gebied van kennis, visie en inzichten welke is en wordt opgedaan in de dagelijkse praktijk en door adequate training en bijscholing. Voorbeelden van organisaties waar onze teamleden hun ervaring hebben opgedaan zijn: Koninklijke Landmacht, International Security Partners, Trainingsorganisaties als Prodrive en Team Swanborn, Verzekeraars en Makelaars in Assurantien, Politieacademie, Verkeerspolitie, KLPD, Security organisaties, en het bedrijfsleven,

Werkterrein van Secu Drive Training:

Kiezen voor Secu Drive Training betekent dat u kiest voor samenwerken met een onafhankelijke advies, trainings-  en coachings- organisatie die actief is in alle segmenten van verkeersdeelneming. We maken hierin onderscheid in: 

  • Specialistische Rijtrainingen (o.a. Vip chauffeurs en directiechauffeurs, CCV D1 / CCV D2 / D3 en D4)
  • Beroeps Rijtrainingen (Verplichte nascholing, Code 95, maatwerk training en coaching, preventie)
  • Professionele Rijtrainingen  (zakelijke bestuurders, bestelauto,s, Taxi, WMO vervoer, Koeriers, particulier)
  • Risicobeheer & Preventie (beleidsmatige advisering voor fleetowners, schade en kosten reductie)
  • Specials & Events (organisatie van kleine tot grootschalige evenementen en trainingen)

De kennis die wij in al deze segmenten hebben opgedaan en nog steeds opdoen worden gebruikt om voor elke opdracht een uitdagende training samen te stellen die actueel is en betrekking heeft op de praktische dagelijkse werkzaamheden of verkeersdeelname van de cursisten. 

Flexibel en klantgericht

Voor elke aanvraag voor de uitvoering van een opdracht zal Secu Drive Training een korte inventarisatie bij de opdrachtgever doen om de wensen van de opdrachtgever in de training te verwerken. Het grote voordeel hiervan is dat de inhoud van de training dus direct gerelateerd zijn aan de dagelijkse bezigheden van de werknemers. Na afloop van de training is er dan ook direct resultaat waar te nemen.

De trainingen kunnen in overleg met de opdrachtgever flexibel worden uitgevoerd op de eigen locatie (voor zover dit mogelijk is), de openbare weg, of op diverse daarvoor ingerichte oefenterreinen in Nederland, België en Duitsland.