Code 95 wijzigingen per 1 januari 2021

Gepubliceerd op 18 september 2020 om 10:05

Gewijzigde Richtlijn vakbekwaamheid bestuurders

Wat gaat er veranderen per 1-1-2021?

Per 1-1-2021 gaat de gewijzigde richtlijn Vakbekwaamheid bestuurders in. Wat dat voor u betekent, kunt u hier lezen.

Wij gaan u helpen duidelijkheid te vergaren door de wirwar van registratie en aanpassing in de richtlijnen.

Variatie binnen de nascholing – Code 95

Vanuit het CCV (onderdeel van het CBR) wordt opgelegd om meer variatie in de nascholing te brengen de Code 95. Er wordt een limiet gesteld aan hoe vaak een nascholingscursus herhaald mag worden in de cyclus van 35 uur. Dit betekent dat de beroepschauffeur in een nascholingscyclus maximaal 1 cursus mag herhalen en de overige moeten uniek zijn. Een cursus die meetelt voor meer dan 7 uur, mag niet nog een keer worden herhaald.

Is er een overgangsregeling?

Stel: u heeft als chauffeur vóór 1 januari 2021 een cursus meer dan een keer herhaald. Dan blijven uw uren bij de overgang naar het nieuwe regime staan. Wees u er wel van bewust dat u na 1-1-2021 deze cursus niet nogmaals mag herhalen in dezelfde nascholingscyclus.

Opgeknipte* cursussen

*Opgeknipt staat voor dat een cursus verdeeld wordt over meerdere dagen.

Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen een theoretische nascholingscursus en een praktijktraining en training met e- learning die wordt opgeknipt.

Theorie cursus (U-cursus): per 1-1-2021 moeten deze dagdelen op aaneengesloten dagen plaatsvinden.

Praktijk cursus (W-cursus) en nascholing met e-learning: per 1-1-2021 is dit ongewijzigd. De huidige 10 kalenderdagen blijven hier van kracht.

Is er een overgangsregeling voor opgeknipte cursussen?

Er is geen overgangsregeling van kracht voor opgeknipte cursussen. Het is niet mogelijk om dagdeel A te laten plaatsvinden op 30 december 2020 en dagdeel B op 3 januari 2021.

Maximaal aantal uren e-learning

Binnen de 35 uur nascholing mogen er maximaal 12 uur uit e-learning bestaan. Dat betekent dat er dus 3 cursussen van 4 uur e-learning gevolgd kunnen worden. Aan dit onderdeel volgt later meer specifieke informatie.

Is er een overgangsregeling voor e-learning?

Stel u heeft voor 1-01-2021 meer dan 12 uur e-learning gevolgd, dan blijven deze gevolgde nascholingsuren staan, maar kan er in de resterend cyclus geen cursus met e-learning worden gevolgd.

Verplichte opleidingen op grond van andere EU-wetgeving

Binnen Europa gelden ook andere verordeningen en richtlijnen die een opleiding verplichten. Denk bijvoorbeeld aan het vervoer van vee of pluimvee en het vervoer van gevaarlijke stoffen (ADR).

De nieuwe Richtlijn schrijft voor dat in de nascholingscyclus van 35 uur slechts één van de opleidingen uit andere verordeningen en richtlijnen mag meetellen voor zeven uur nascholing. Een uitzondering hierop is de ADR opleiding. Deze mag vanaf 1 januari 2021 voor 14 uur meetellen, waarbij het niet uitmaakt of het om de initiële of de verlengingsopleiding gaat. Indien voor 1 januari 2021 reeds meer dan 14 uur is gevolgd, blijven die uren behouden, maar zijn aanvullende uren uitgesloten binnen dezelfde nascholingscyclus.

Samenvattend

Op 1-1-2021 gaat de nieuwe regeling in. Heeft de chauffeur voor 1-1-2021 meerdere trainingen gevolgd uit dezelfde categorie voor de Code 95, dan blijven deze uren behouden voor deze nascholingscyclus van 5 jaar. Let er dan op dat u na 1-1-2021 andere cursussen volgt, gezien de diversiteit in scholing dan gewaarborgd blijft volgens de nieuwe richtlijnen. De uren van herhaalde cursussen die voor 1-1-2021 zijn gedaan binnen de cyclus tellen dan niet mee.

Visie en hulp van Secu Drive Training

De visie van Secu Drive Training is al sinds jaar en dag werken met opleidingsplannen voor de volledige cyclus van 35 uur voor de Code 95. Plannen die aansluiten bij uw specifieke bedrijfsvoering en wensen. Hierin wordt duidelijk beschreven welke opleidingen u wanneer gaat volgen.

Secu Drive Training helpt u op weg met helderheid, structuur en kennis.

 


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.