Applicatiedagen CCV D1 en D2

Om de certificaten CCV D1 en D2 geldig te houden dient een cursist binnen 5 jaar na het behalen van het certificaat 3 applicatiedagen te volgen. Deze applicatiedagen moeten volgens de protocollen welke zijn vastgesteld door het CCV worden afgelegd. Dit houdt in dat er tenminste 7 klokuren aan inhoudelijke training moet zijn.

Secu Drive Training B.V. vindt dat applicatiedagen een functionele doelstelling moeten hebben. Op basis van de aanwezige vaardigheden van een chauffeur zal er tijdens een applicatiedag getraind worden om het aanwezige niveau op een hoger niveau te brengen. Applicatiedagen zijn bij uitstek geschikt om de cursist voor te bereiden op een hoger opleidingsniveau of om binnen het behaalde niveau zijn vaardigheden scherp te houden en te verbeteren. Dit vereist persoonlijke en individuele aandacht per cursist door onze instructeur.

Om aan deze doelstelling te kunnen voldoen heeft Secu Drive Training een breed scala aan mogelijkheden om invulling te geven aan de applicatiedagen. De mogelijkheden hebben wij in afzonderlijke brochures voor u beschreven die u op deze site kunt raadplegen.

Applicatiedagen kunnen als losse dagen maar ook in meerdaagse trainingen worden gevolgd.

Door het brede scala aan mogelijkheden heeft het volgen van applicatiedagen bij Secu Drive Training B.V. altijd meerwaarde voor de ontwikkeling van de cursist.

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Uw telefoonnummer

Onderwerp

Uw bericht