De doelstelling van de specialistische rijopleidingen is, het behalen van maximaal rendement in rijvaardigheid opleidingen en trainingen door het met ervaring en visie opleiden van professionele chauffeurs .

Maximaal rendement in rijvaardigheid

Bij de specialistische rijopleidingen van Secu Drive Training B.V. staat het te behalen resultaat voorop. Doel is altijd om de cursisten op het gewenste niveau te brengen. Qua kennis, maar met name ook qua vaardigheid. Cursisten worden daarom intensief begeleid en rijden veel. Alles is erop gericht de cursist, uitgaande van het startniveau, qua rijvaardigheid een maximaal rendement te laten behalen. Zowel voor de cursist zelf als voor de opdrachtgever.

Het opleiden van professionele bestuurders: ervaring én visie

De specialistische rijopleidingen van Secu Drive Training B.V. gaan een stap verder dan uitsluitend het opdoen van ervaring. Naast de te verwerven rijvaardigheid spelen visie en beroepshouding een belangrijke rol: professionaliteit is hierbij een speerpunt. Omdat van een bestuurder nu eenmaal meer wordt verwacht dan simpelweg van A naar B te rijden. In elke situatie dienen de juiste keuzes te worden gemaakt, juist te worden gehandeld. Ook bij calamiteiten.

Stapsgewijs opleidingstraject:

De specialistische rijopleidingen van Secu Drive Training B.V. hebben een stapsgewijze opbouw.

De beginnende cursist begint met een basis opleiding . De opleiding op basisniveau werkt er naar toe dat de cursist in staat is om aan de doelstelling van de cursus inhoud te voldoen of indien van toepassing het examen met goed gevolg af te leggen.

Onafhankelijk Examenbureau

Alle opleidingen die wij aanbieden kunnen desgewenst door een onafhankelijk examenbureau geëxamineerd worden.

Meerdere Opdrachtgevers

Secu Drive Training heeft een brede groep van opdrachtgevers. Dit zijn onder meer overheidsinstellingen, Security instellingen, Multi National, Beveiligingsbedrijven, High Value transporteurs maar ook chauffeursservice en taxibedrijven.

Alleen de beste!

Secu Drive Training B.V. en hun instructeurs kunnen terugblikken op een jarenlange ervaringen in het geven van instructie op het gebied van verhoogde rijvaardigheid. De instructeurs hebben hun ervaring mede opgedaan bij organisaties als politie, marechaussee, hulpdiensten, defensie en het bedrijfsleven. Alle instructeurs beschikken over de benodigde certificaten en bevoegdheden. Hun kennis en vaardigheden op het gebied van verkeerswetgeving, technische voertuigkennis en security aangelegenheden worden door middel van Permanente Educatie op peil gehouden.