Voor het besturen van een vrachtauto en of autobus al dan niet met aanhanger dient de bestuurder in het bezit van een geldig rijbewijs waarmee hij kan aantonen dat hij bevoegd is om het desbetreffende voertuig te besturen. Als hij dit rijbewijs nodig heeft om zijn werk uit te voeren dan dient op het rijbewijs ook de code 95 aangetekend te zijn.

De code 95 staat voor de vakbekwaamheid van de chauffeur. De code 95 is verplichting voor alle chauffeurs in de Europeesche Unie. Elke 5 jaar dient een chauffeur minimaal 35 uur na-scholing te hebben gevolgd. Zonder deze nascholing vervalt zijn vakbekwaamheid en mag hij na het verlopen van de geldigheid van de code 95 op het rijbewijs zijn beroep als chauffeur niet meer uitoefenen.

Opleidingen en data

Vanaf 10 september 2015 is de code 95 voor de chauffeurs van bussen en touringcars een verplichting. Voor de overige chauffeurs is 10 september 2016 de uiterste datum waarop aan de code 95 verplichting voldaan moet zijn. Door het CCV een onderdeel van het CBR is een raamwerk opgesteld waaraan trainingen en opleidingen moeten voldoen om mee te kunnen tellen voor de Code 95 uren. Elke 5 jaar dient tenminste één training te zijn gevolgd die als een praktijktraining uit het raamwerk van het CCV is omschreven.

De tweede periode voor het de verplichte 35 uur nascholing vakbekwaamheid is dan ook aangebroken. Vragen die bij veel organisaties leven zijn; welke opleidingen willen wij in de komende 5 jaar gaan uitvoeren. Hoe plannen we deze en wat zijn de kosten daarvan. Maar ook wat dragen deze trainingen bij aan de kennis en vaardigheden van de chauffeurs, en leveren deze trainingen een bijdrage aan het resultaat van de organisatie.

Onze trainingen

Secu Drive Training heeft voor u de oplossing voor deze vraagstukken. Secu Drive Training heeft zich in de afgelopen jaren gepositioneerd als een opleider in voortgezette rijopleidingen, dus ook voor de code 95, met aantoonbare resultaten in het gericht opleiden van chauffeurs/bestuurders van voertuigen in de ruimste zin van het woord. Een aantal van onze mogelijkheden treft u uitgewerkt aan op onze website.

Ons motto is dat opleiden een doel moet hebben en dat dit zich vertaald in het verlagen van de kosten en het verhogen van de veiligheidscultuur binnen een organisatie. Het doel van de opleiding stellen wij graag samen met de opdrachtgever vast. Zo worden de specifieke omstandigheden van het bedrijf en de wensen van de opdrachtgever binnen de kaders die door het CCV zijn vastgesteld in trainingen omgezet.

De trainingen die door Secu Drive Training worden uitgevoerd sluiten dan ook naadloos aan op de dagelijkse praktijk van de chauffeur.

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht