Kosten van mobiliteit en verkeersveiligheid. Zomaar twee begrippen die van steeds groter belang aan het worden zijn in de sector transport en logistiek maar ook voor de zakelijke rijders.

Van bestuurders in deze sectoren wordt meer verwacht dan dat ze simpelweg van A naar B. In elke situatie dienen de juiste keuzes gemaakt te worden en juist te worden gehandeld. Dus ook in geval van calamiteiten. Bij alle beslissingen zal terdege rekening gehouden moeten worden met de mens, het materieel en de omstandigheden.

B.A.R.S.T

De werkwijze van Secu Drive Training is dan ook gebaseerd op het principe van B.A.R.S.T. Dit staat voor Behaviour (gedrag), Awareness (bewustwording), Risk (risico’s), Safety (veiligheid) en Training. Cursisten worden op basis van deze begrippen getraind. Hierdoor zal de training nauw aansluiten op de dagelijkse praktijk van de chauffeur.

De trainingen van Secu Drive Training zijn dan ook meer dan het opdoen van ervaring. Naast de te verwerven rijvaardigheid en kennis spelen visie,

beroepshouding, risicobewustzijn en beroepshouding een belangrijke rol. Professionaliteit is daarbij een absoluut speerpunt.

Onze instructeurs

Om dit doel te bereiken maakt Secu Drive Training gebruik van instructeurs die vanuit hun achtergrond onder andere politie, overheid en bedrijfsleven – op specialistisch niveau – een grondige inhoudelijke kennis hebben van het beroep van de chauffeur, kennis van de infrastructuur hebben en de taal van de weg begrijpen.

Maar ook onderwerpen als verkeersinzicht, verkeersregels, bewustwording, veiligheid en beroepshouding komen uitgebreid aan de orde.

Secu Drive Training begrijpt wat een beroepschauffeur/zakelijk rijder tot een professional maakt.

Secu Drive Training B.V. kent een uitgebreid pakket van trainingen en diensten. Naast de standaard trainingen leveren wij voor het grootste gedeelte trainingen en diensten die in overleg met de opdrachtgever op maat zijn gemaakt. Ook kunnen wij u op basis van advies/consultancy ondersteunen in het beheren en managen van uw mobiliteitsvraagstukken.