Bericht CCV van 19 september 2016:

Chauffeurs die in het verleden wel trainingen gevolgd hebben maar deze trainingen niet geregistreerd hebben vanwege de leeftijdsvrijstelling konden deze uren alsnog laten registreren bij het CCV.

In de brief van 23 september 2016 heeft het CCV laten weten dat het achteraf registreren van nascholingsuren niet meer mogelijk is vanaf 1 oktober 2016.

Alleen verzoeken ingediend voor 1 oktober 2016 worden nog door het CCV in behandeling genomen.

Het aangescherpte beleid van het CCV zorgt er tevens voor dat het wisselen van kandidaten op de dag van de training vanwege administratieve redenen niet langer gewenst is. Secu Drive Training stelt dan ook dat wijzigingen of aanvullingen van cursisten op de dag van de training niet meer gehonoreerd worden.

Het sanctie beleid voor Secu Drive Training en de opdrachtgever en de chauffeur is van dien aard dat wij bij toekomstige trainingen wijzigingen uitsluitend in de dag voorafgaand aan de training kunnen honoreren.